Blockchain Review

ep-24 Not Your keys, Not Your Coins ทำความเข้าใจ Private Key สิ่งที่จะทำให้ Cryptocurrency เป็นของคุณอย่างแท้จริง

March 25, 2020

บ่อยครั้งที่มีคนได้ทำการกล่าวโทษว่า Bitcoin เป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะมันสามารถทำหายได้ ซึ่งอันที่จริงแล้ว Cryptocurrency นั้นเป็นสิ่งที่คุณเป็นเจ้าของอย่างแท้จริงหากคุณควบคุม Private Key

follow blockchain review: https://blockchain-review.co.th/follow/